TOLKE SERVICE I DANMARK

  Vi er en socialøkonomisk integrationsvirksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem vores virke og indtjening – at fremme sociale og samfundstjenstlige formål på integrationsområdet. Vi reinvesterer således alt profit i interne og eksterne tiltag, der både på kort og langt sigt gavner integrationsindsatsen i Danmark. Vores kerneområder er tolke- og mentorbistand, dog arbejder vi også som kulturformidlere, undervisere og som virksomhedskonsulenter. Vores tilgang er baseret på en helhedsorienteret indsats, der er skræddersyet til den enkelte borgers behov, hvor Tellas fokus er centreret omkring borgerens mentale og kropslige sundhed, netværksdannelse og kompetenceudvikling.
  Tolkebistand

  Tolkebistand

  Jf. Forvaltningslovens § 7 og § 27 ift. Tavshedspligt. Vi opfatter god tolkeetik som værende et spørgsmål om, hvordan tolken bør forholde sig overfor de involverede parter både før, under og efter samtalen. Rent teknisk betyder det, at alle vores tolke har pligt til at undersøge, hvilken type tolkeopgave, der er tale om, forberede sig både på opgavens anvendte terminologi og på hvordan opgaven kan gennemføres bedst muligt. Tolken er formidler af samtalen, og derfor opfører denne sig upartisk og neutralt. Tella Consultants kan tilbyde fremmøde-, telefon- og videotolkning. Klik på ikonet og læs mere om vores regler og arbejdsmetoder.

  Mentor

  Mentor

  Jf. Integrationsloven § 23A, § 23B, § 23C og § 23D. Tella Consultants støtteordninger skræddersyes ud fra det behov borgeren har og den integrationskontrakt, der er udarbejdet i samarbejde med den offentlige institution. Vi yder støtte og vejledning i de sociale aspekter, i den uddannelses- og erhvervsorienterede vejledning samt indenfor beskæftigelse. Med henblik på at motiver borgeren i at opnå og/eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse yder vi en aktiv og empatisk støtte i øjenhøjde. Klik på ikonet og læs mere om vores regler og arbejdsmetoder og få et uforpligtigende tilbud.

  Kulturformidling

  Kulturformidling

  Som kulturformidlere forstår vi vores rolle som bindeledet og mediet, hvorigennem den nye borger møder samfundet og hvor samfundet møder den nye borger. Med den brede og alsidige kulturforståelse samt de forskelligartede baggrunde i organisationen har vi den nødvendige viden, der gør os i stand til at identificere subtile adfærdsmønstre og uskrevne regler indenfor forskellige kulturer. Vi anskuer integration som interaktion hvor parterne skal møde hinanden i åbenhed, respekt og tolerance. Klik på ikonet og læs mere om de specifikke services inden for kulturformidling og få et uforpligtigende tilbud.

  Læs om de nyeste projekter her

  Latest news